Rollspel på nätet

Dessa spel går ofta under det förkortade namnet RPG, vilket står för engelskans role-playing game. Denna typ av spel använder sig av vissa element från de traditionella rollspelen som spelas med tärningar, pennor och papper. Denna typ av spel har sedan internet kom in i bilden utvecklats och blivit mycket populära. Spelarna som spelar denna typ av spel brukar ofta använda den traditionella termen ”rollspel” fast detta ibland kan leda till missförstånd.

Tävling online

Rollspel online i tävlingssysfte, även kända som CORPG, efter engelskans competitive online role-playing game, är en typ av rollspel som karaktäriseras av dess stil som innehåller en hel del olika tävlingsmoment. Spelarna kan spela roller i grupper eller ensamma. Det kan vara spelare mot miljö, eller PvE, efter engelskans Player vs Environment, eller spelare mot spelare, PvP, Player vs Player på engelska.

Guild Wars

Ett exempel på genren som kallats CORPG skulle kunna vara Guild Wars, som inte är ett rent MMORPG-spel när det gäller PvE-läget som inte är världspersistent men som utspelas genom så kallade instanser, det vill säga; spelaren skapar en privat kopia av ett särskilt område på kartan så att bara de gruppmedlemmar som har startat deltar i ett särskilt uppdrag (eller quest).

rnn.yqe.